23 октомври 2009 г.

Хроника: Туроризъм в ПловдивТурористическата агенция е отворена платформа за турористически социални практики, развили се от сферите на изкуството и културата. Туроризмът е внезапно проникване, атакуване или окупация на публичното пространство. То е тактическа, критическа дейност, активна продукция срещу стратегическите преобладаващи медии. 


Турористическата агенция e открита за първи път през март 2009 в град Панчево, Войводина, Сърбия, в пространството Електрика. Първата екскурзия, наречена “Активистки действия и интервенции по улиците на Панчево (1988-2008)” беше създадена, за да участва в написването на историята на града от една материалистична перспектива чрез реактивиране на истории за социално маргинализирани политически продукти (еко-активизъм, мирен активизъм, феминистичен активизъм, и т.н.). Тя също имаше за цел да постави въпроса: “От какъв вид активизъм и артивизъм  се нуждаем днес?”.
Вторият локален временен офис е открит в град Пловдив в рамките на изложбата AFTER EGO на 4 септември в Баня Старинна.

Турористическата дестинация в град Пловдив e „място, където не се ходи” гето Столипиново. Столипиново е най-голямото гето в района с 44 000 обитатели. Около 5 хиляди от тях се идентифицират като роми, останали те се идентифицират като хора с турски произход, а най-малък брой като българи. Гетото е формирано след 1989 и падането на комунизма. Част от българите са получили от местните власти жилища в други части на града и са напуснали района. Основният контекст е бедността, тясно свързана с въпросите за културата, обучението, работата, здравето и дискриминацията. Теоретичният контекст на това изследване е базиран на преразглеждане на фразата “Право на град” в контекста на новата неолиберална демокрация, в която държавата създава места извън закона.
Каним ви да участвате в турористическата екскурзия “Право на град? Лишаване от право на  гражданство в Столипиново” и откриване на постоянен адрес на Турористическата агенция в квартал Столипиново на 2 октомври.Ана Виленица отправи тази покана към всички желаещи да се изявят като любознателни турористи в последния ден на изложбата AFTER EGO в Пловдив. На поканата й се отзоваха само чужденци. Със сигурност тук не сме свикнали с подобен вид социални акции или по-скоро сме ги загърбили като нещо безинтересно, твърде ангажиращо и дори не забелязваме, колко ни липсват.
Част от проекта "Турористическа агенция" беше съучастието на публиката и нейните предложения за турористически маршрути. Накрая се оказа, че тетрадките и материалите, оставени във временния "офис" на Турористическа агенция в "Баня Старинна", са изпълнени най-вече с расистки изявления и лозунги, предизвикани от интереса на сръбската артистка към ромското гето в града. Така или иначе турористическата екскурзия се състоя с групата от енсусиасти и с ведрото съдействие на Антон Карагьозов - местен ромски активист, страшно популярен и обичан в махалата.Ана Виленица пред "Баня Старинна" в Пловдив малко преди да разбере, че само чужденци могат да откликнат на нейните пориви. Имаше и две момичета от Пловдив.

Бомба и палма образуват знака на Турористическата агенция - най-простите визуални клишета, които определят тероризма и туризма в едно. Това е също част от онова "скучното" изкуство, което е много повече теория, отколкото визия, много повече желание на автора да въвлече публиката в някакво полезно действие, отколкото да задоволява своите егоцентрични нагони.Ана Виленица и нейният асистент за този проект Якоб Рачек от Robert Bosch Stiftung посрещат турористите в Банята. Акцията беше реализирана изключително благодарение на помощта на Якоб.


Турористическата агенция цели да въведе непоследователност в кристализиралите идеологически модели, които оформят разбиранията за класа, националност, етническо съзнание, сексуалност и доминиращи ценностни системи на всекидневния живот в определени контексти чрез създаването на алтернативни туристически обиколки и екскурзии. Тя присвоява използвани в туризма практики, за да предизвика утвърдените връзки между специфични действия и места и цели да освободи противоречия в публичното пространство, породени от официалните или господстващи версии на реалност и история. Изхождайки от работата на критическия градски теоретик Анри Льофебр, тя отваря активни възможности за практикуването на правото на града — както Льофебр е нарекъл колективното право да променяме градовете според собствените си нужди и визиите за равенство.

Турористическата агенция като практикуване на правото на град е положена на основата на критически позиции към локалните фашизми и расизми, партийни феодализми, елитаризмите в изкуството, превръщането на изкуството в стока, използването на технологии, вредни за околната среда, приватизацията на публичното пространство и повсеместния неолиберален капитализъм. Да практикуваш правото си на град означава да накараш да се ангажират със създаването на пространство всички онези, които не искат да приемат доминиращите дискурси в и за града, както и механизмите на изключване и идеологиите на създаване на истина в средата, която обитават..

Турористическата агенция работи на пресечната точка на два феномена: туризма и тероризма. Тази хибридна практика използва протоколи на туризма, докато под „тероризъм“ тук имаме предвид практикуването на радикални, макар и ненасилствени, интервенции в нормативните социални режими и доминиращи идеологии.

Турористическата агенция иска да създаде възможности за активен ангажимент на изкуството като критическа социална практика, чрез свързване на ново на политическо действие, критическа мисъл и иновационно изкуство в съвременното ни общество, често маркирано като ерата на туризма или ерата на тероризма.

Предложенията на посетителите на Турористическата агенция по време на изложбата е да помогнат в изработването на специфична карта на Пловдив, като предложат места и не-места с особени характеристики, проблеми и истории, базирани на техните познания, личен опит и събития, засягащи живота на града. Целта е да се ориентираме по-добре в съществуващата реалност на кръстопътя на нео-либералната капиталистическа глобализация и пост-социалистическия преход. Тези предложения ще бъдат в основата на новите изследвания и новите проблемно-базирани екскурзии в град Пловдив, които могат да бъдат реализирани в бъдеще.Ана Виленица
Туроператор и Турористически ексурзоводАна Виленица изигра изключително важна роля и като съкуратор за сръбското участие в проекта  AFTER EGO.


Турористическата агенция вече се помещава постоянно в офиса на фондация "Рома" на ул. Малина 12 в Столипиново. Всеки ангажиран турорист може да я използва като своя платформа.


С.К.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Уважаеми читатели и гости на AAD foundation, модераторите на блога имат право да скриват или изтриват мнения, когато те съдържат:

- спам или непоискани търговски съобщения
- нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа
- призиви към расова дискриминация, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие
- обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности
- порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права
-нямат отношение по темата на материала